คัดแรงงานฝีมืออาชีพ MOU ประเทศพม่า

by mouable888

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยประธานกรรมการ คุณวรวุฒิ วรโชติโชคอนันต์ และทีมงาน เดินทางคัดแรงงานฝีมืออาชีพ mou ณ ประเทศฯ พม่า


You may also like

Leave a Comment