บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

by A ABLE

“การนําคนต่างด้าวมาทํางาน” หมายความว่า การดําเนินการใด ๆ เพื่อนําคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจ้างแรงงานมาทํางาน กับนายจ้างในประเทศ โดยจะมีค่าบริการหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 • “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 • “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความ รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศกับตนด้วย
 • “ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นการตอบแทนการนําคนต่างด้าว มาทํางาน
 • “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
 • “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
 • “ผู้รับอนุญาต”หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานของผู้รับอนุญาต

ขั้นตอนในการดำเนินการเบื้องต้น

 • 1. ยื่นแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว
 • 2. การตรวจวีซ่าและการขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว
 • 3. การตรวจลงวีซ่าและประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร
 • 4. ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน

สอบถามเบื้องต้นได้ที่

ติดต่อ เอ เอเบิล

 • บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 88/24 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 • Tax. ID : 105559176892
 • โทร. : 02-540-2151 , 090-569-8796, 084-415-7317
 • Email. : aablemou@gmail.com

คลิ๊ก

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00