บริการต่อวีซ่า/Work Permit

by A ABLE

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOUครบ2ปี)


สัญชาติ พม่า (เมียนมา), ลาว, กัมพูชา กลุ่ม MOU ครบ 2 ปี และต้องการต่ออีก 2 ปี

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว VISA (MOU ครบ 2 ปี)

 1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ (รายละเอียดการตรวจสุขภาพ)
 2. แรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท (ฟรี)
 3. นายจ้างลงนามใบแบบฟอร์มที่ทางเราจัดเตรียมให้
 4. นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ บริษัทฯ

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้างเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวและต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

นายจ้าง (สำเนา 2 ชุด)

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 4. สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 5. *เซ็นต์ชื่อสด+ประทับตราจริงทุกใบ

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าวในการต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง
 2. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ตัวจริง
 3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 6 รูป (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
 4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
 5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

Block Title

บริการต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ


 • วีซ่าMou 2 ปีหลัง
 • วีซ่า มติครม.20 ส.ค. 62 (กลุ่มบัตรชมพูอีก 1ปี)
 • วีซ่า มติครม.4 ส.ค. 63 (กลุ่มบัตรชมพูอีก 1ปี)
 • ปรึกษาฟรี
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น.)

 • ติดต่อสอบถามได้ที่
 • 02-540-2151 สำนักงานใหญ่
 • 097-254-2528 สัญชาติกัมพูชา
 • 096-891-9428 สัญชาติเมียนมา
 • 096-829-5228 สัญชาติลาว
 • 096-767-2987 ฝ่ายการตลาด

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00