บริการยื่นขอโควต้าแรงงานต่างด้าว

by A ABLE

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความถูกต้องของการจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าว เอ เอเบิล พร้อมให้การดำเนินงานของท่านเป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่นตามความต้องการของผู้ประกอบการ

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอ

ผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเข้าท างาน ต้องแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ / นายจ้าง และเป็นสถานที่ที่คนต่างด้าวจะทำงาน

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00