ลงนามความร่วมมือด้านแรงงานกับบริษัทฯ ประเทศญี่ปุ่น

by mouable888

ลงนามความร่วมมือด้านแรงงานญี่ปุ่น

ประธานบริหาร คุณวรวุฒิ วรโชติโชคอนันต์ ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือ MOU ร่วมกับนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการด้านแรงงานไทย-ญี่ปุ่น ทำให้เกิดการส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะที่ดี ประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการสูง โดยจะเริ่มรับสมัครได้ประมาณไม่เกิน 3 เดือนหลังจากนี้


You may also like

Leave a Comment