ร่วมงานกิจกรรมชุมชนสุทธาโภชน์

by mouable888

ประธานบริษัทฯ นายวรวุฒิ วรโชติโชคอนันต์

เข้าร่วมงานกองทานใต้ร่มพระบารมี ที่ชุมชนสุทธาโภชนย์สุนทรอุปถัมภ์…เมื่อวันที่  26/04/2020 ที่ผ่านมา..


You may also like

Leave a Comment