เอ เอเบิลร่วมประชุมกับสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรีเพื่อขยายตลาดและการบริการด้านแรงงานต่างด้าวสู่ภาคตะวันออก

by mouable888

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โดย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณ นิรุต ลอยวล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมด้านแรงงานต่างด้าวในการให้บริการในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ร่วมกับ สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด โดยประธานกรรมการ ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ และที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ ผู้บริหารและเจ้าของตลาดพระยาสัจจา ได้หารือแนวทางการให้บริการ เรื่องแรงงานต่างด้าวกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมถึงเจ้าของกิจการภาคอุตสาหกรรม ภาคประมง และภาคการเกษตรที่ยังขาดที่ปรึกษาและผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว โดยคาดว่าจะร่วมดำเนินการ โดยมีการบันทึกข้อตกลงและรายละเอียดต่างๆ  โดยคาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

หากมีข้อสงสัยหรือปรึกษาได้ที่ 02-5402151 สำนักงานใหญ่

You may also like

Leave a Comment