ปลดล็อก 10 อาชีพสงวนคนไทยให้ต่างด้าวทำได้

by mouable888

ปลดล็อก10อาชีพสงวนคนไทยให้ต่างด้าวทำได้

วงประชุมเคาะ ปลดล็อก10 อาชีพสงวนคนไทยให้ต่างด้าวทำได้ ภายใต้เงื่อนไข เป็นแค่ลูกจ้าง พร้อมชง 3 อาชีพ “รปภ.-นวดไทย-เจ้าของกิจการ” ต้องสงวนเพิ่มเฉพาะไทย..

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้มีการประชุมรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ” ตั้งแต่เวลา 09.30 -14.30 น.โดยมีนายสมบัติ นิเวศน์รัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการจัดงาน โดยบรรยากาศมีการแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลาย กว้างขวาง

โดยเมื่อเวลา 14.30 น. นายสมบัติ กล่าวสรุปภายหลังการประชุมว่าในการหารือผู้เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนกว่า 120 หน่วยงาน ว่าใน 39 อาชีพที่ควรสงวนไว้ให้คนไทยทำต่อไปหรืออาชีพใดควรเปิดให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้นั้นได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้มีการปลดล็อค 10 อาชีพให้แรงงานต่างดาวสามารถทำได้ คือ 1. งานกรรมกร 2. งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะสาขา งานควบคุมฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล 3.งานก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 4.งานขายของหน้าร้าน 5.งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 6.งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 7. งานทำรองเท้า 8.งานทำหมวก 9. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 10. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา ทั้งนี้มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้ามาทำงานเหล่านี้ในลักษณะของการเป็นลูกจ้างเท่านั้น ห้ามเป็นเจ้าของกิจการเองเด็ดขาด

ส่วนอาชีพที่ยังจำเป็นจะต้องสงวนเอาไว้ให้คนไทยทำเท่านั้นคือ 1.งานแกะสลักไม้ 2.งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 3.งานขายทอดตลาด 4.งานควบคุมตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี 5.งานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวย แต่ยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาเป็นลูกจ้างในร้านได้ 6.งานทอผ้าด้วยมือ 7. งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องไม้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ 8.งานทำกระดาษสาด้วยมือ 9.งานทำเครื่องเขิน 10. งานทำเครื่องดนตรีไทย 11. งานทำเครื่องถม 12. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 13. งานทำเครื่องลงหิน 14. งานทำตุ๊กตาไทย 15. งานทำบาตร 16. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 17. งานทำพระพุทธรูป 18.งานทำร่มกระดาษหรือผ้า 19.งานนายหน้าหรืองานตัวแทนยกเว้นงานหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/600800

20.งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณจัดระบบวิจัยวางโครงการทดสอบควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำทั้งนี้ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ 21.งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบประมาณราคาอำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ  22.งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 23.งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว 24.งานแรกขายสินค้า 25.งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 26.งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือและ 27.งานให้บริการทางกฎหมาย หรืออรรถคดียกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ และงานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้แก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทยหรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย และมี 2 อาชีพที่ยังไม่ชัดเจน คือ 1.งานทำมีด และ 2. งานเสมียนหรือเลขานุการ

สำหรับอาชีพที่มีการเสนอให้กำหนดให้เป็นอาชีพสงวนเพิ่มเติมสำหรับคนไทย 3 อาชีพ คือ 1.อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย 2.อาชีพนวดแผนไทย โดยผู้แทนกรมสนับสนนุบริการสุขภาพระบุว่า เป็นเรื่องเอกลักษณ์ไทย วิถีชีวิตหากให้คนต่างด้าวมาทำจะทำให้อัตลักษณ์ และจริตของไทยที่อนุรักษ์ไว้เสียไป ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไป คือการประกาศขอบเขตว่าควรอยู่ตรงไหน และ 3. อาชีพเจ้าของกิจการ

… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/600800

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00