บริการเรื่องแรงงานต่างด้าวฯ (กลุ่มมติ ครม. 29/12/2563)

by mouable888

บริการเรื่องแรงงานต่างด้าวฯ (กลุ่มมติ ครม. 29 ธ.ค. 2563)

ก่อนพาแรงงานตรวจสุขภาพ+คัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลนพรัตน์ “สำหรับนายจ้างที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้แล้ว ไม่สะดวกดำเนินการต่อ ทางเอเบิลยินดีให้บริการจนจบขั้นตอนนะคะ เอ เอเบิลต้องขอขอบพระคุณนายจ้างและแรงงานทุกท่านที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นในการให้บริการของเราค่ะ”

  • บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0013/2559

สอบถามรายละเอียดได้ที่..

  • 02-540-2151 สำนักงานใหญ่
  • 097-254-2528 สัญชาติกัมพูชา
  • 096-891-9428 สัญชาติเมียนมา
  • 096-829-5228 สัญชาติลาว
  • 096-767-2987 ฝ่ายการตลาด

You may also like

Leave a Comment